Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Druztová

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Druztová, hasicí přístroje Druztová, školení na hasicí přístroje Druztová, prodej hasicích systémů Druztová, prodej hasicích přístrojů Druztová, hasiva a hasicí příslušenství Druztová, Tepostop Druztová, firestop Druztová, hasicí systémy Druztová, hasicí zařízení Druztová, hasicí přístroje Druztová, požární ochrana Druztová, stabilní hasicí zařízení Druztová, lokální stabilní hasicí zařízení Druztová, automatický hasicí systém Druztová, samočinný hasicí systém Druztová, hasit CO2 Druztová, hasit oxid uhličitý Druztová, hasit s inergen Druztová, čisté hasivo Druztová, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Druztová, vodní hasící přístroj Druztová, sněhový hasící přístroj Druztová, pěnový hasící přístroj Druztová, požární zabezpečení Druztová, požární bezpečnost Druztová, protipožární ochrana Druztová, servisní organizace hasících přístrojů Druztová, hasící syytémy serverovny Druztová,hasící filter Druztová, hasící přístroje pro cnc stroje Druztová, hasící systémy pro autobusy Druztová, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.