Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Družec

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Družec, hasicí přístroje Družec, školení na hasicí přístroje Družec, prodej hasicích systémů Družec, prodej hasicích přístrojů Družec, hasiva a hasicí příslušenství Družec, Tepostop Družec, firestop Družec, hasicí systémy Družec, hasicí zařízení Družec, hasicí přístroje Družec, požární ochrana Družec, stabilní hasicí zařízení Družec, lokální stabilní hasicí zařízení Družec, automatický hasicí systém Družec, samočinný hasicí systém Družec, hasit CO2 Družec, hasit oxid uhličitý Družec, hasit s inergen Družec, čisté hasivo Družec, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Družec, vodní hasící přístroj Družec, sněhový hasící přístroj Družec, pěnový hasící přístroj Družec, požární zabezpečení Družec, požární bezpečnost Družec, protipožární ochrana Družec, servisní organizace hasících přístrojů Družec, hasící syytémy serverovny Družec,hasící filter Družec, hasící přístroje pro cnc stroje Družec, hasící systémy pro autobusy Družec, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.