Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Druhanov

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Druhanov, hasicí přístroje Druhanov, školení na hasicí přístroje Druhanov, prodej hasicích systémů Druhanov, prodej hasicích přístrojů Druhanov, hasiva a hasicí příslušenství Druhanov, Tepostop Druhanov, firestop Druhanov, hasicí systémy Druhanov, hasicí zařízení Druhanov, hasicí přístroje Druhanov, požární ochrana Druhanov, stabilní hasicí zařízení Druhanov, lokální stabilní hasicí zařízení Druhanov, automatický hasicí systém Druhanov, samočinný hasicí systém Druhanov, hasit CO2 Druhanov, hasit oxid uhličitý Druhanov, hasit s inergen Druhanov, čisté hasivo Druhanov, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Druhanov, vodní hasící přístroj Druhanov, sněhový hasící přístroj Druhanov, pěnový hasící přístroj Druhanov, požární zabezpečení Druhanov, požární bezpečnost Druhanov, protipožární ochrana Druhanov, servisní organizace hasících přístrojů Druhanov, hasící syytémy serverovny Druhanov,hasící filter Druhanov, hasící přístroje pro cnc stroje Druhanov, hasící systémy pro autobusy Druhanov, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.