Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Drslavice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Drslavice, hasicí přístroje Drslavice, školení na hasicí přístroje Drslavice, prodej hasicích systémů Drslavice, prodej hasicích přístrojů Drslavice, hasiva a hasicí příslušenství Drslavice, Tepostop Drslavice, firestop Drslavice, hasicí systémy Drslavice, hasicí zařízení Drslavice, hasicí přístroje Drslavice, požární ochrana Drslavice, stabilní hasicí zařízení Drslavice, lokální stabilní hasicí zařízení Drslavice, automatický hasicí systém Drslavice, samočinný hasicí systém Drslavice, hasit CO2 Drslavice, hasit oxid uhličitý Drslavice, hasit s inergen Drslavice, čisté hasivo Drslavice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Drslavice, vodní hasící přístroj Drslavice, sněhový hasící přístroj Drslavice, pěnový hasící přístroj Drslavice, požární zabezpečení Drslavice, požární bezpečnost Drslavice, protipožární ochrana Drslavice, servisní organizace hasících přístrojů Drslavice, hasící syytémy serverovny Drslavice,hasící filter Drslavice, hasící přístroje pro cnc stroje Drslavice, hasící systémy pro autobusy Drslavice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.