Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Drozdov

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Drozdov, hasicí přístroje Drozdov, školení na hasicí přístroje Drozdov, prodej hasicích systémů Drozdov, prodej hasicích přístrojů Drozdov, hasiva a hasicí příslušenství Drozdov, Tepostop Drozdov, firestop Drozdov, hasicí systémy Drozdov, hasicí zařízení Drozdov, hasicí přístroje Drozdov, požární ochrana Drozdov, stabilní hasicí zařízení Drozdov, lokální stabilní hasicí zařízení Drozdov, automatický hasicí systém Drozdov, samočinný hasicí systém Drozdov, hasit CO2 Drozdov, hasit oxid uhličitý Drozdov, hasit s inergen Drozdov, čisté hasivo Drozdov, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Drozdov, vodní hasící přístroj Drozdov, sněhový hasící přístroj Drozdov, pěnový hasící přístroj Drozdov, požární zabezpečení Drozdov, požární bezpečnost Drozdov, protipožární ochrana Drozdov, servisní organizace hasících přístrojů Drozdov, hasící syytémy serverovny Drozdov,hasící filter Drozdov, hasící přístroje pro cnc stroje Drozdov, hasící systémy pro autobusy Drozdov, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.