Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Droužkovice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Droužkovice, hasicí přístroje Droužkovice, školení na hasicí přístroje Droužkovice, prodej hasicích systémů Droužkovice, prodej hasicích přístrojů Droužkovice, hasiva a hasicí příslušenství Droužkovice, Tepostop Droužkovice, firestop Droužkovice, hasicí systémy Droužkovice, hasicí zařízení Droužkovice, hasicí přístroje Droužkovice, požární ochrana Droužkovice, stabilní hasicí zařízení Droužkovice, lokální stabilní hasicí zařízení Droužkovice, automatický hasicí systém Droužkovice, samočinný hasicí systém Droužkovice, hasit CO2 Droužkovice, hasit oxid uhličitý Droužkovice, hasit s inergen Droužkovice, čisté hasivo Droužkovice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Droužkovice, vodní hasící přístroj Droužkovice, sněhový hasící přístroj Droužkovice, pěnový hasící přístroj Droužkovice, požární zabezpečení Droužkovice, požární bezpečnost Droužkovice, protipožární ochrana Droužkovice, servisní organizace hasících přístrojů Droužkovice, hasící syytémy serverovny Droužkovice,hasící filter Droužkovice, hasící přístroje pro cnc stroje Droužkovice, hasící systémy pro autobusy Droužkovice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.