Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Droužetice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Droužetice, hasicí přístroje Droužetice, školení na hasicí přístroje Droužetice, prodej hasicích systémů Droužetice, prodej hasicích přístrojů Droužetice, hasiva a hasicí příslušenství Droužetice, Tepostop Droužetice, firestop Droužetice, hasicí systémy Droužetice, hasicí zařízení Droužetice, hasicí přístroje Droužetice, požární ochrana Droužetice, stabilní hasicí zařízení Droužetice, lokální stabilní hasicí zařízení Droužetice, automatický hasicí systém Droužetice, samočinný hasicí systém Droužetice, hasit CO2 Droužetice, hasit oxid uhličitý Droužetice, hasit s inergen Droužetice, čisté hasivo Droužetice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Droužetice, vodní hasící přístroj Droužetice, sněhový hasící přístroj Droužetice, pěnový hasící přístroj Droužetice, požární zabezpečení Droužetice, požární bezpečnost Droužetice, protipožární ochrana Droužetice, servisní organizace hasících přístrojů Droužetice, hasící syytémy serverovny Droužetice,hasící filter Droužetice, hasící přístroje pro cnc stroje Droužetice, hasící systémy pro autobusy Droužetice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.