Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Drobovice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Drobovice, hasicí přístroje Drobovice, školení na hasicí přístroje Drobovice, prodej hasicích systémů Drobovice, prodej hasicích přístrojů Drobovice, hasiva a hasicí příslušenství Drobovice, Tepostop Drobovice, firestop Drobovice, hasicí systémy Drobovice, hasicí zařízení Drobovice, hasicí přístroje Drobovice, požární ochrana Drobovice, stabilní hasicí zařízení Drobovice, lokální stabilní hasicí zařízení Drobovice, automatický hasicí systém Drobovice, samočinný hasicí systém Drobovice, hasit CO2 Drobovice, hasit oxid uhličitý Drobovice, hasit s inergen Drobovice, čisté hasivo Drobovice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Drobovice, vodní hasící přístroj Drobovice, sněhový hasící přístroj Drobovice, pěnový hasící přístroj Drobovice, požární zabezpečení Drobovice, požární bezpečnost Drobovice, protipožární ochrana Drobovice, servisní organizace hasících přístrojů Drobovice, hasící syytémy serverovny Drobovice,hasící filter Drobovice, hasící přístroje pro cnc stroje Drobovice, hasící systémy pro autobusy Drobovice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.