Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Drnovice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Drnovice, hasicí přístroje Drnovice, školení na hasicí přístroje Drnovice, prodej hasicích systémů Drnovice, prodej hasicích přístrojů Drnovice, hasiva a hasicí příslušenství Drnovice, Tepostop Drnovice, firestop Drnovice, hasicí systémy Drnovice, hasicí zařízení Drnovice, hasicí přístroje Drnovice, požární ochrana Drnovice, stabilní hasicí zařízení Drnovice, lokální stabilní hasicí zařízení Drnovice, automatický hasicí systém Drnovice, samočinný hasicí systém Drnovice, hasit CO2 Drnovice, hasit oxid uhličitý Drnovice, hasit s inergen Drnovice, čisté hasivo Drnovice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Drnovice, vodní hasící přístroj Drnovice, sněhový hasící přístroj Drnovice, pěnový hasící přístroj Drnovice, požární zabezpečení Drnovice, požární bezpečnost Drnovice, protipožární ochrana Drnovice, servisní organizace hasících přístrojů Drnovice, hasící syytémy serverovny Drnovice,hasící filter Drnovice, hasící přístroje pro cnc stroje Drnovice, hasící systémy pro autobusy Drnovice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.