Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Drnholec

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Drnholec, hasicí přístroje Drnholec, školení na hasicí přístroje Drnholec, prodej hasicích systémů Drnholec, prodej hasicích přístrojů Drnholec, hasiva a hasicí příslušenství Drnholec, Tepostop Drnholec, firestop Drnholec, hasicí systémy Drnholec, hasicí zařízení Drnholec, hasicí přístroje Drnholec, požární ochrana Drnholec, stabilní hasicí zařízení Drnholec, lokální stabilní hasicí zařízení Drnholec, automatický hasicí systém Drnholec, samočinný hasicí systém Drnholec, hasit CO2 Drnholec, hasit oxid uhličitý Drnholec, hasit s inergen Drnholec, čisté hasivo Drnholec, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Drnholec, vodní hasící přístroj Drnholec, sněhový hasící přístroj Drnholec, pěnový hasící přístroj Drnholec, požární zabezpečení Drnholec, požární bezpečnost Drnholec, protipožární ochrana Drnholec, servisní organizace hasících přístrojů Drnholec, hasící syytémy serverovny Drnholec,hasící filter Drnholec, hasící přístroje pro cnc stroje Drnholec, hasící systémy pro autobusy Drnholec, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.