Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Drnek

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Drnek, hasicí přístroje Drnek, školení na hasicí přístroje Drnek, prodej hasicích systémů Drnek, prodej hasicích přístrojů Drnek, hasiva a hasicí příslušenství Drnek, Tepostop Drnek, firestop Drnek, hasicí systémy Drnek, hasicí zařízení Drnek, hasicí přístroje Drnek, požární ochrana Drnek, stabilní hasicí zařízení Drnek, lokální stabilní hasicí zařízení Drnek, automatický hasicí systém Drnek, samočinný hasicí systém Drnek, hasit CO2 Drnek, hasit oxid uhličitý Drnek, hasit s inergen Drnek, čisté hasivo Drnek, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Drnek, vodní hasící přístroj Drnek, sněhový hasící přístroj Drnek, pěnový hasící přístroj Drnek, požární zabezpečení Drnek, požární bezpečnost Drnek, protipožární ochrana Drnek, servisní organizace hasících přístrojů Drnek, hasící syytémy serverovny Drnek,hasící filter Drnek, hasící přístroje pro cnc stroje Drnek, hasící systémy pro autobusy Drnek, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.