Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Drmoul

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Drmoul, hasicí přístroje Drmoul, školení na hasicí přístroje Drmoul, prodej hasicích systémů Drmoul, prodej hasicích přístrojů Drmoul, hasiva a hasicí příslušenství Drmoul, Tepostop Drmoul, firestop Drmoul, hasicí systémy Drmoul, hasicí zařízení Drmoul, hasicí přístroje Drmoul, požární ochrana Drmoul, stabilní hasicí zařízení Drmoul, lokální stabilní hasicí zařízení Drmoul, automatický hasicí systém Drmoul, samočinný hasicí systém Drmoul, hasit CO2 Drmoul, hasit oxid uhličitý Drmoul, hasit s inergen Drmoul, čisté hasivo Drmoul, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Drmoul, vodní hasící přístroj Drmoul, sněhový hasící přístroj Drmoul, pěnový hasící přístroj Drmoul, požární zabezpečení Drmoul, požární bezpečnost Drmoul, protipožární ochrana Drmoul, servisní organizace hasících přístrojů Drmoul, hasící syytémy serverovny Drmoul,hasící filter Drmoul, hasící přístroje pro cnc stroje Drmoul, hasící systémy pro autobusy Drmoul, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.