Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Dříteň

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Dříteň, hasicí přístroje Dříteň, školení na hasicí přístroje Dříteň, prodej hasicích systémů Dříteň, prodej hasicích přístrojů Dříteň, hasiva a hasicí příslušenství Dříteň, Tepostop Dříteň, firestop Dříteň, hasicí systémy Dříteň, hasicí zařízení Dříteň, hasicí přístroje Dříteň, požární ochrana Dříteň, stabilní hasicí zařízení Dříteň, lokální stabilní hasicí zařízení Dříteň, automatický hasicí systém Dříteň, samočinný hasicí systém Dříteň, hasit CO2 Dříteň, hasit oxid uhličitý Dříteň, hasit s inergen Dříteň, čisté hasivo Dříteň, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Dříteň, vodní hasící přístroj Dříteň, sněhový hasící přístroj Dříteň, pěnový hasící přístroj Dříteň, požární zabezpečení Dříteň, požární bezpečnost Dříteň, protipožární ochrana Dříteň, servisní organizace hasících přístrojů Dříteň, hasící syytémy serverovny Dříteň,hasící filter Dříteň, hasící přístroje pro cnc stroje Dříteň, hasící systémy pro autobusy Dříteň, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.