Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Dříteč

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Dříteč, hasicí přístroje Dříteč, školení na hasicí přístroje Dříteč, prodej hasicích systémů Dříteč, prodej hasicích přístrojů Dříteč, hasiva a hasicí příslušenství Dříteč, Tepostop Dříteč, firestop Dříteč, hasicí systémy Dříteč, hasicí zařízení Dříteč, hasicí přístroje Dříteč, požární ochrana Dříteč, stabilní hasicí zařízení Dříteč, lokální stabilní hasicí zařízení Dříteč, automatický hasicí systém Dříteč, samočinný hasicí systém Dříteč, hasit CO2 Dříteč, hasit oxid uhličitý Dříteč, hasit s inergen Dříteč, čisté hasivo Dříteč, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Dříteč, vodní hasící přístroj Dříteč, sněhový hasící přístroj Dříteč, pěnový hasící přístroj Dříteč, požární zabezpečení Dříteč, požární bezpečnost Dříteč, protipožární ochrana Dříteč, servisní organizace hasících přístrojů Dříteč, hasící syytémy serverovny Dříteč,hasící filter Dříteč, hasící přístroje pro cnc stroje Dříteč, hasící systémy pro autobusy Dříteč, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.