Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Dřísy

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Dřísy, hasicí přístroje Dřísy, školení na hasicí přístroje Dřísy, prodej hasicích systémů Dřísy, prodej hasicích přístrojů Dřísy, hasiva a hasicí příslušenství Dřísy, Tepostop Dřísy, firestop Dřísy, hasicí systémy Dřísy, hasicí zařízení Dřísy, hasicí přístroje Dřísy, požární ochrana Dřísy, stabilní hasicí zařízení Dřísy, lokální stabilní hasicí zařízení Dřísy, automatický hasicí systém Dřísy, samočinný hasicí systém Dřísy, hasit CO2 Dřísy, hasit oxid uhličitý Dřísy, hasit s inergen Dřísy, čisté hasivo Dřísy, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Dřísy, vodní hasící přístroj Dřísy, sněhový hasící přístroj Dřísy, pěnový hasící přístroj Dřísy, požární zabezpečení Dřísy, požární bezpečnost Dřísy, protipožární ochrana Dřísy, servisní organizace hasících přístrojů Dřísy, hasící syytémy serverovny Dřísy,hasící filter Dřísy, hasící přístroje pro cnc stroje Dřísy, hasící systémy pro autobusy Dřísy, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.