Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Dřínov

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Dřínov, hasicí přístroje Dřínov, školení na hasicí přístroje Dřínov, prodej hasicích systémů Dřínov, prodej hasicích přístrojů Dřínov, hasiva a hasicí příslušenství Dřínov, Tepostop Dřínov, firestop Dřínov, hasicí systémy Dřínov, hasicí zařízení Dřínov, hasicí přístroje Dřínov, požární ochrana Dřínov, stabilní hasicí zařízení Dřínov, lokální stabilní hasicí zařízení Dřínov, automatický hasicí systém Dřínov, samočinný hasicí systém Dřínov, hasit CO2 Dřínov, hasit oxid uhličitý Dřínov, hasit s inergen Dřínov, čisté hasivo Dřínov, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Dřínov, vodní hasící přístroj Dřínov, sněhový hasící přístroj Dřínov, pěnový hasící přístroj Dřínov, požární zabezpečení Dřínov, požární bezpečnost Dřínov, protipožární ochrana Dřínov, servisní organizace hasících přístrojů Dřínov, hasící syytémy serverovny Dřínov,hasící filter Dřínov, hasící přístroje pro cnc stroje Dřínov, hasící systémy pro autobusy Dřínov, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.