Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Drhovy

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Drhovy, hasicí přístroje Drhovy, školení na hasicí přístroje Drhovy, prodej hasicích systémů Drhovy, prodej hasicích přístrojů Drhovy, hasiva a hasicí příslušenství Drhovy, Tepostop Drhovy, firestop Drhovy, hasicí systémy Drhovy, hasicí zařízení Drhovy, hasicí přístroje Drhovy, požární ochrana Drhovy, stabilní hasicí zařízení Drhovy, lokální stabilní hasicí zařízení Drhovy, automatický hasicí systém Drhovy, samočinný hasicí systém Drhovy, hasit CO2 Drhovy, hasit oxid uhličitý Drhovy, hasit s inergen Drhovy, čisté hasivo Drhovy, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Drhovy, vodní hasící přístroj Drhovy, sněhový hasící přístroj Drhovy, pěnový hasící přístroj Drhovy, požární zabezpečení Drhovy, požární bezpečnost Drhovy, protipožární ochrana Drhovy, servisní organizace hasících přístrojů Drhovy, hasící syytémy serverovny Drhovy,hasící filter Drhovy, hasící přístroje pro cnc stroje Drhovy, hasící systémy pro autobusy Drhovy, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.