Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Drhovle

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Drhovle, hasicí přístroje Drhovle, školení na hasicí přístroje Drhovle, prodej hasicích systémů Drhovle, prodej hasicích přístrojů Drhovle, hasiva a hasicí příslušenství Drhovle, Tepostop Drhovle, firestop Drhovle, hasicí systémy Drhovle, hasicí zařízení Drhovle, hasicí přístroje Drhovle, požární ochrana Drhovle, stabilní hasicí zařízení Drhovle, lokální stabilní hasicí zařízení Drhovle, automatický hasicí systém Drhovle, samočinný hasicí systém Drhovle, hasit CO2 Drhovle, hasit oxid uhličitý Drhovle, hasit s inergen Drhovle, čisté hasivo Drhovle, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Drhovle, vodní hasící přístroj Drhovle, sněhový hasící přístroj Drhovle, pěnový hasící přístroj Drhovle, požární zabezpečení Drhovle, požární bezpečnost Drhovle, protipožární ochrana Drhovle, servisní organizace hasících přístrojů Drhovle, hasící syytémy serverovny Drhovle,hasící filter Drhovle, hasící přístroje pro cnc stroje Drhovle, hasící systémy pro autobusy Drhovle, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.