Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Drhovice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Drhovice, hasicí přístroje Drhovice, školení na hasicí přístroje Drhovice, prodej hasicích systémů Drhovice, prodej hasicích přístrojů Drhovice, hasiva a hasicí příslušenství Drhovice, Tepostop Drhovice, firestop Drhovice, hasicí systémy Drhovice, hasicí zařízení Drhovice, hasicí přístroje Drhovice, požární ochrana Drhovice, stabilní hasicí zařízení Drhovice, lokální stabilní hasicí zařízení Drhovice, automatický hasicí systém Drhovice, samočinný hasicí systém Drhovice, hasit CO2 Drhovice, hasit oxid uhličitý Drhovice, hasit s inergen Drhovice, čisté hasivo Drhovice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Drhovice, vodní hasící přístroj Drhovice, sněhový hasící přístroj Drhovice, pěnový hasící přístroj Drhovice, požární zabezpečení Drhovice, požární bezpečnost Drhovice, protipožární ochrana Drhovice, servisní organizace hasících přístrojů Drhovice, hasící syytémy serverovny Drhovice,hasící filter Drhovice, hasící přístroje pro cnc stroje Drhovice, hasící systémy pro autobusy Drhovice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.