Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Dřevohostice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Dřevohostice, hasicí přístroje Dřevohostice, školení na hasicí přístroje Dřevohostice, prodej hasicích systémů Dřevohostice, prodej hasicích přístrojů Dřevohostice, hasiva a hasicí příslušenství Dřevohostice, Tepostop Dřevohostice, firestop Dřevohostice, hasicí systémy Dřevohostice, hasicí zařízení Dřevohostice, hasicí přístroje Dřevohostice, požární ochrana Dřevohostice, stabilní hasicí zařízení Dřevohostice, lokální stabilní hasicí zařízení Dřevohostice, automatický hasicí systém Dřevohostice, samočinný hasicí systém Dřevohostice, hasit CO2 Dřevohostice, hasit oxid uhličitý Dřevohostice, hasit s inergen Dřevohostice, čisté hasivo Dřevohostice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Dřevohostice, vodní hasící přístroj Dřevohostice, sněhový hasící přístroj Dřevohostice, pěnový hasící přístroj Dřevohostice, požární zabezpečení Dřevohostice, požární bezpečnost Dřevohostice, protipožární ochrana Dřevohostice, servisní organizace hasících přístrojů Dřevohostice, hasící syytémy serverovny Dřevohostice,hasící filter Dřevohostice, hasící přístroje pro cnc stroje Dřevohostice, hasící systémy pro autobusy Dřevohostice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.