Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Dřevnovice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Dřevnovice, hasicí přístroje Dřevnovice, školení na hasicí přístroje Dřevnovice, prodej hasicích systémů Dřevnovice, prodej hasicích přístrojů Dřevnovice, hasiva a hasicí příslušenství Dřevnovice, Tepostop Dřevnovice, firestop Dřevnovice, hasicí systémy Dřevnovice, hasicí zařízení Dřevnovice, hasicí přístroje Dřevnovice, požární ochrana Dřevnovice, stabilní hasicí zařízení Dřevnovice, lokální stabilní hasicí zařízení Dřevnovice, automatický hasicí systém Dřevnovice, samočinný hasicí systém Dřevnovice, hasit CO2 Dřevnovice, hasit oxid uhličitý Dřevnovice, hasit s inergen Dřevnovice, čisté hasivo Dřevnovice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Dřevnovice, vodní hasící přístroj Dřevnovice, sněhový hasící přístroj Dřevnovice, pěnový hasící přístroj Dřevnovice, požární zabezpečení Dřevnovice, požární bezpečnost Dřevnovice, protipožární ochrana Dřevnovice, servisní organizace hasících přístrojů Dřevnovice, hasící syytémy serverovny Dřevnovice,hasící filter Dřevnovice, hasící přístroje pro cnc stroje Dřevnovice, hasící systémy pro autobusy Dřevnovice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.