Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Drevníky

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Drevníky, hasicí přístroje Drevníky, školení na hasicí přístroje Drevníky, prodej hasicích systémů Drevníky, prodej hasicích přístrojů Drevníky, hasiva a hasicí příslušenství Drevníky, Tepostop Drevníky, firestop Drevníky, hasicí systémy Drevníky, hasicí zařízení Drevníky, hasicí přístroje Drevníky, požární ochrana Drevníky, stabilní hasicí zařízení Drevníky, lokální stabilní hasicí zařízení Drevníky, automatický hasicí systém Drevníky, samočinný hasicí systém Drevníky, hasit CO2 Drevníky, hasit oxid uhličitý Drevníky, hasit s inergen Drevníky, čisté hasivo Drevníky, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Drevníky, vodní hasící přístroj Drevníky, sněhový hasící přístroj Drevníky, pěnový hasící přístroj Drevníky, požární zabezpečení Drevníky, požární bezpečnost Drevníky, protipožární ochrana Drevníky, servisní organizace hasících přístrojů Drevníky, hasící syytémy serverovny Drevníky,hasící filter Drevníky, hasící přístroje pro cnc stroje Drevníky, hasící systémy pro autobusy Drevníky, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.