Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Dřevěnice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Dřevěnice, hasicí přístroje Dřevěnice, školení na hasicí přístroje Dřevěnice, prodej hasicích systémů Dřevěnice, prodej hasicích přístrojů Dřevěnice, hasiva a hasicí příslušenství Dřevěnice, Tepostop Dřevěnice, firestop Dřevěnice, hasicí systémy Dřevěnice, hasicí zařízení Dřevěnice, hasicí přístroje Dřevěnice, požární ochrana Dřevěnice, stabilní hasicí zařízení Dřevěnice, lokální stabilní hasicí zařízení Dřevěnice, automatický hasicí systém Dřevěnice, samočinný hasicí systém Dřevěnice, hasit CO2 Dřevěnice, hasit oxid uhličitý Dřevěnice, hasit s inergen Dřevěnice, čisté hasivo Dřevěnice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Dřevěnice, vodní hasící přístroj Dřevěnice, sněhový hasící přístroj Dřevěnice, pěnový hasící přístroj Dřevěnice, požární zabezpečení Dřevěnice, požární bezpečnost Dřevěnice, protipožární ochrana Dřevěnice, servisní organizace hasících přístrojů Dřevěnice, hasící syytémy serverovny Dřevěnice,hasící filter Dřevěnice, hasící přístroje pro cnc stroje Dřevěnice, hasící systémy pro autobusy Dřevěnice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.