Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Dřevčice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Dřevčice, hasicí přístroje Dřevčice, školení na hasicí přístroje Dřevčice, prodej hasicích systémů Dřevčice, prodej hasicích přístrojů Dřevčice, hasiva a hasicí příslušenství Dřevčice, Tepostop Dřevčice, firestop Dřevčice, hasicí systémy Dřevčice, hasicí zařízení Dřevčice, hasicí přístroje Dřevčice, požární ochrana Dřevčice, stabilní hasicí zařízení Dřevčice, lokální stabilní hasicí zařízení Dřevčice, automatický hasicí systém Dřevčice, samočinný hasicí systém Dřevčice, hasit CO2 Dřevčice, hasit oxid uhličitý Dřevčice, hasit s inergen Dřevčice, čisté hasivo Dřevčice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Dřevčice, vodní hasící přístroj Dřevčice, sněhový hasící přístroj Dřevčice, pěnový hasící přístroj Dřevčice, požární zabezpečení Dřevčice, požární bezpečnost Dřevčice, protipožární ochrana Dřevčice, servisní organizace hasících přístrojů Dřevčice, hasící syytémy serverovny Dřevčice,hasící filter Dřevčice, hasící přístroje pro cnc stroje Dřevčice, hasící systémy pro autobusy Dřevčice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.