Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Dřetovice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Dřetovice, hasicí přístroje Dřetovice, školení na hasicí přístroje Dřetovice, prodej hasicích systémů Dřetovice, prodej hasicích přístrojů Dřetovice, hasiva a hasicí příslušenství Dřetovice, Tepostop Dřetovice, firestop Dřetovice, hasicí systémy Dřetovice, hasicí zařízení Dřetovice, hasicí přístroje Dřetovice, požární ochrana Dřetovice, stabilní hasicí zařízení Dřetovice, lokální stabilní hasicí zařízení Dřetovice, automatický hasicí systém Dřetovice, samočinný hasicí systém Dřetovice, hasit CO2 Dřetovice, hasit oxid uhličitý Dřetovice, hasit s inergen Dřetovice, čisté hasivo Dřetovice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Dřetovice, vodní hasící přístroj Dřetovice, sněhový hasící přístroj Dřetovice, pěnový hasící přístroj Dřetovice, požární zabezpečení Dřetovice, požární bezpečnost Dřetovice, protipožární ochrana Dřetovice, servisní organizace hasících přístrojů Dřetovice, hasící syytémy serverovny Dřetovice,hasící filter Dřetovice, hasící přístroje pro cnc stroje Dřetovice, hasící systémy pro autobusy Dřetovice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.