Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Dřešín

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Dřešín, hasicí přístroje Dřešín, školení na hasicí přístroje Dřešín, prodej hasicích systémů Dřešín, prodej hasicích přístrojů Dřešín, hasiva a hasicí příslušenství Dřešín, Tepostop Dřešín, firestop Dřešín, hasicí systémy Dřešín, hasicí zařízení Dřešín, hasicí přístroje Dřešín, požární ochrana Dřešín, stabilní hasicí zařízení Dřešín, lokální stabilní hasicí zařízení Dřešín, automatický hasicí systém Dřešín, samočinný hasicí systém Dřešín, hasit CO2 Dřešín, hasit oxid uhličitý Dřešín, hasit s inergen Dřešín, čisté hasivo Dřešín, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Dřešín, vodní hasící přístroj Dřešín, sněhový hasící přístroj Dřešín, pěnový hasící přístroj Dřešín, požární zabezpečení Dřešín, požární bezpečnost Dřešín, protipožární ochrana Dřešín, servisní organizace hasících přístrojů Dřešín, hasící syytémy serverovny Dřešín,hasící filter Dřešín, hasící přístroje pro cnc stroje Dřešín, hasící systémy pro autobusy Dřešín, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.