Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Dřenice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Dřenice, hasicí přístroje Dřenice, školení na hasicí přístroje Dřenice, prodej hasicích systémů Dřenice, prodej hasicích přístrojů Dřenice, hasiva a hasicí příslušenství Dřenice, Tepostop Dřenice, firestop Dřenice, hasicí systémy Dřenice, hasicí zařízení Dřenice, hasicí přístroje Dřenice, požární ochrana Dřenice, stabilní hasicí zařízení Dřenice, lokální stabilní hasicí zařízení Dřenice, automatický hasicí systém Dřenice, samočinný hasicí systém Dřenice, hasit CO2 Dřenice, hasit oxid uhličitý Dřenice, hasit s inergen Dřenice, čisté hasivo Dřenice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Dřenice, vodní hasící přístroj Dřenice, sněhový hasící přístroj Dřenice, pěnový hasící přístroj Dřenice, požární zabezpečení Dřenice, požární bezpečnost Dřenice, protipožární ochrana Dřenice, servisní organizace hasících přístrojů Dřenice, hasící syytémy serverovny Dřenice,hasící filter Dřenice, hasící přístroje pro cnc stroje Dřenice, hasící systémy pro autobusy Dřenice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.