Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Dražůvky

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Dražůvky, hasicí přístroje Dražůvky, školení na hasicí přístroje Dražůvky, prodej hasicích systémů Dražůvky, prodej hasicích přístrojů Dražůvky, hasiva a hasicí příslušenství Dražůvky, Tepostop Dražůvky, firestop Dražůvky, hasicí systémy Dražůvky, hasicí zařízení Dražůvky, hasicí přístroje Dražůvky, požární ochrana Dražůvky, stabilní hasicí zařízení Dražůvky, lokální stabilní hasicí zařízení Dražůvky, automatický hasicí systém Dražůvky, samočinný hasicí systém Dražůvky, hasit CO2 Dražůvky, hasit oxid uhličitý Dražůvky, hasit s inergen Dražůvky, čisté hasivo Dražůvky, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Dražůvky, vodní hasící přístroj Dražůvky, sněhový hasící přístroj Dražůvky, pěnový hasící přístroj Dražůvky, požární zabezpečení Dražůvky, požární bezpečnost Dražůvky, protipožární ochrana Dražůvky, servisní organizace hasících přístrojů Dražůvky, hasící syytémy serverovny Dražůvky,hasící filter Dražůvky, hasící přístroje pro cnc stroje Dražůvky, hasící systémy pro autobusy Dražůvky, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.