Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Dražovice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Dražovice, hasicí přístroje Dražovice, školení na hasicí přístroje Dražovice, prodej hasicích systémů Dražovice, prodej hasicích přístrojů Dražovice, hasiva a hasicí příslušenství Dražovice, Tepostop Dražovice, firestop Dražovice, hasicí systémy Dražovice, hasicí zařízení Dražovice, hasicí přístroje Dražovice, požární ochrana Dražovice, stabilní hasicí zařízení Dražovice, lokální stabilní hasicí zařízení Dražovice, automatický hasicí systém Dražovice, samočinný hasicí systém Dražovice, hasit CO2 Dražovice, hasit oxid uhličitý Dražovice, hasit s inergen Dražovice, čisté hasivo Dražovice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Dražovice, vodní hasící přístroj Dražovice, sněhový hasící přístroj Dražovice, pěnový hasící přístroj Dražovice, požární zabezpečení Dražovice, požární bezpečnost Dražovice, protipožární ochrana Dražovice, servisní organizace hasících přístrojů Dražovice, hasící syytémy serverovny Dražovice,hasící filter Dražovice, hasící přístroje pro cnc stroje Dražovice, hasící systémy pro autobusy Dražovice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.