Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Dražičky

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Dražičky, hasicí přístroje Dražičky, školení na hasicí přístroje Dražičky, prodej hasicích systémů Dražičky, prodej hasicích přístrojů Dražičky, hasiva a hasicí příslušenství Dražičky, Tepostop Dražičky, firestop Dražičky, hasicí systémy Dražičky, hasicí zařízení Dražičky, hasicí přístroje Dražičky, požární ochrana Dražičky, stabilní hasicí zařízení Dražičky, lokální stabilní hasicí zařízení Dražičky, automatický hasicí systém Dražičky, samočinný hasicí systém Dražičky, hasit CO2 Dražičky, hasit oxid uhličitý Dražičky, hasit s inergen Dražičky, čisté hasivo Dražičky, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Dražičky, vodní hasící přístroj Dražičky, sněhový hasící přístroj Dražičky, pěnový hasící přístroj Dražičky, požární zabezpečení Dražičky, požární bezpečnost Dražičky, protipožární ochrana Dražičky, servisní organizace hasících přístrojů Dražičky, hasící syytémy serverovny Dražičky,hasící filter Dražičky, hasící přístroje pro cnc stroje Dražičky, hasící systémy pro autobusy Dražičky, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.