Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Dražice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Dražice, hasicí přístroje Dražice, školení na hasicí přístroje Dražice, prodej hasicích systémů Dražice, prodej hasicích přístrojů Dražice, hasiva a hasicí příslušenství Dražice, Tepostop Dražice, firestop Dražice, hasicí systémy Dražice, hasicí zařízení Dražice, hasicí přístroje Dražice, požární ochrana Dražice, stabilní hasicí zařízení Dražice, lokální stabilní hasicí zařízení Dražice, automatický hasicí systém Dražice, samočinný hasicí systém Dražice, hasit CO2 Dražice, hasit oxid uhličitý Dražice, hasit s inergen Dražice, čisté hasivo Dražice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Dražice, vodní hasící přístroj Dražice, sněhový hasící přístroj Dražice, pěnový hasící přístroj Dražice, požární zabezpečení Dražice, požární bezpečnost Dražice, protipožární ochrana Dražice, servisní organizace hasících přístrojů Dražice, hasící syytémy serverovny Dražice,hasící filter Dražice, hasící přístroje pro cnc stroje Dražice, hasící systémy pro autobusy Dražice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.