Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Dražíč

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Dražíč, hasicí přístroje Dražíč, školení na hasicí přístroje Dražíč, prodej hasicích systémů Dražíč, prodej hasicích přístrojů Dražíč, hasiva a hasicí příslušenství Dražíč, Tepostop Dražíč, firestop Dražíč, hasicí systémy Dražíč, hasicí zařízení Dražíč, hasicí přístroje Dražíč, požární ochrana Dražíč, stabilní hasicí zařízení Dražíč, lokální stabilní hasicí zařízení Dražíč, automatický hasicí systém Dražíč, samočinný hasicí systém Dražíč, hasit CO2 Dražíč, hasit oxid uhličitý Dražíč, hasit s inergen Dražíč, čisté hasivo Dražíč, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Dražíč, vodní hasící přístroj Dražíč, sněhový hasící přístroj Dražíč, pěnový hasící přístroj Dražíč, požární zabezpečení Dražíč, požární bezpečnost Dražíč, protipožární ochrana Dražíč, servisní organizace hasících přístrojů Dražíč, hasící syytémy serverovny Dražíč,hasící filter Dražíč, hasící přístroje pro cnc stroje Dražíč, hasící systémy pro autobusy Dražíč, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.