Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Draženov

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Draženov, hasicí přístroje Draženov, školení na hasicí přístroje Draženov, prodej hasicích systémů Draženov, prodej hasicích přístrojů Draženov, hasiva a hasicí příslušenství Draženov, Tepostop Draženov, firestop Draženov, hasicí systémy Draženov, hasicí zařízení Draženov, hasicí přístroje Draženov, požární ochrana Draženov, stabilní hasicí zařízení Draženov, lokální stabilní hasicí zařízení Draženov, automatický hasicí systém Draženov, samočinný hasicí systém Draženov, hasit CO2 Draženov, hasit oxid uhličitý Draženov, hasit s inergen Draženov, čisté hasivo Draženov, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Draženov, vodní hasící přístroj Draženov, sněhový hasící přístroj Draženov, pěnový hasící přístroj Draženov, požární zabezpečení Draženov, požární bezpečnost Draženov, protipožární ochrana Draženov, servisní organizace hasících přístrojů Draženov, hasící syytémy serverovny Draženov,hasící filter Draženov, hasící přístroje pro cnc stroje Draženov, hasící systémy pro autobusy Draženov, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.