Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Dražeň

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Dražeň, hasicí přístroje Dražeň, školení na hasicí přístroje Dražeň, prodej hasicích systémů Dražeň, prodej hasicích přístrojů Dražeň, hasiva a hasicí příslušenství Dražeň, Tepostop Dražeň, firestop Dražeň, hasicí systémy Dražeň, hasicí zařízení Dražeň, hasicí přístroje Dražeň, požární ochrana Dražeň, stabilní hasicí zařízení Dražeň, lokální stabilní hasicí zařízení Dražeň, automatický hasicí systém Dražeň, samočinný hasicí systém Dražeň, hasit CO2 Dražeň, hasit oxid uhličitý Dražeň, hasit s inergen Dražeň, čisté hasivo Dražeň, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Dražeň, vodní hasící přístroj Dražeň, sněhový hasící přístroj Dražeň, pěnový hasící přístroj Dražeň, požární zabezpečení Dražeň, požární bezpečnost Dražeň, protipožární ochrana Dražeň, servisní organizace hasících přístrojů Dražeň, hasící syytémy serverovny Dražeň,hasící filter Dražeň, hasící přístroje pro cnc stroje Dražeň, hasící systémy pro autobusy Dražeň, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.