Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Drásov

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Drásov, hasicí přístroje Drásov, školení na hasicí přístroje Drásov, prodej hasicích systémů Drásov, prodej hasicích přístrojů Drásov, hasiva a hasicí příslušenství Drásov, Tepostop Drásov, firestop Drásov, hasicí systémy Drásov, hasicí zařízení Drásov, hasicí přístroje Drásov, požární ochrana Drásov, stabilní hasicí zařízení Drásov, lokální stabilní hasicí zařízení Drásov, automatický hasicí systém Drásov, samočinný hasicí systém Drásov, hasit CO2 Drásov, hasit oxid uhličitý Drásov, hasit s inergen Drásov, čisté hasivo Drásov, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Drásov, vodní hasící přístroj Drásov, sněhový hasící přístroj Drásov, pěnový hasící přístroj Drásov, požární zabezpečení Drásov, požární bezpečnost Drásov, protipožární ochrana Drásov, servisní organizace hasících přístrojů Drásov, hasící syytémy serverovny Drásov,hasící filter Drásov, hasící přístroje pro cnc stroje Drásov, hasící systémy pro autobusy Drásov, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.