Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Drahov

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Drahov, hasicí přístroje Drahov, školení na hasicí přístroje Drahov, prodej hasicích systémů Drahov, prodej hasicích přístrojů Drahov, hasiva a hasicí příslušenství Drahov, Tepostop Drahov, firestop Drahov, hasicí systémy Drahov, hasicí zařízení Drahov, hasicí přístroje Drahov, požární ochrana Drahov, stabilní hasicí zařízení Drahov, lokální stabilní hasicí zařízení Drahov, automatický hasicí systém Drahov, samočinný hasicí systém Drahov, hasit CO2 Drahov, hasit oxid uhličitý Drahov, hasit s inergen Drahov, čisté hasivo Drahov, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Drahov, vodní hasící přístroj Drahov, sněhový hasící přístroj Drahov, pěnový hasící přístroj Drahov, požární zabezpečení Drahov, požární bezpečnost Drahov, protipožární ochrana Drahov, servisní organizace hasících přístrojů Drahov, hasící syytémy serverovny Drahov,hasící filter Drahov, hasící přístroje pro cnc stroje Drahov, hasící systémy pro autobusy Drahov, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.