Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Drahouš

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Drahouš, hasicí přístroje Drahouš, školení na hasicí přístroje Drahouš, prodej hasicích systémů Drahouš, prodej hasicích přístrojů Drahouš, hasiva a hasicí příslušenství Drahouš, Tepostop Drahouš, firestop Drahouš, hasicí systémy Drahouš, hasicí zařízení Drahouš, hasicí přístroje Drahouš, požární ochrana Drahouš, stabilní hasicí zařízení Drahouš, lokální stabilní hasicí zařízení Drahouš, automatický hasicí systém Drahouš, samočinný hasicí systém Drahouš, hasit CO2 Drahouš, hasit oxid uhličitý Drahouš, hasit s inergen Drahouš, čisté hasivo Drahouš, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Drahouš, vodní hasící přístroj Drahouš, sněhový hasící přístroj Drahouš, pěnový hasící přístroj Drahouš, požární zabezpečení Drahouš, požární bezpečnost Drahouš, protipožární ochrana Drahouš, servisní organizace hasících přístrojů Drahouš, hasící syytémy serverovny Drahouš,hasící filter Drahouš, hasící přístroje pro cnc stroje Drahouš, hasící systémy pro autobusy Drahouš, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.