Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Drahotín

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Drahotín, hasicí přístroje Drahotín, školení na hasicí přístroje Drahotín, prodej hasicích systémů Drahotín, prodej hasicích přístrojů Drahotín, hasiva a hasicí příslušenství Drahotín, Tepostop Drahotín, firestop Drahotín, hasicí systémy Drahotín, hasicí zařízení Drahotín, hasicí přístroje Drahotín, požární ochrana Drahotín, stabilní hasicí zařízení Drahotín, lokální stabilní hasicí zařízení Drahotín, automatický hasicí systém Drahotín, samočinný hasicí systém Drahotín, hasit CO2 Drahotín, hasit oxid uhličitý Drahotín, hasit s inergen Drahotín, čisté hasivo Drahotín, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Drahotín, vodní hasící přístroj Drahotín, sněhový hasící přístroj Drahotín, pěnový hasící přístroj Drahotín, požární zabezpečení Drahotín, požární bezpečnost Drahotín, protipožární ochrana Drahotín, servisní organizace hasících přístrojů Drahotín, hasící syytémy serverovny Drahotín,hasící filter Drahotín, hasící přístroje pro cnc stroje Drahotín, hasící systémy pro autobusy Drahotín, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.