Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Drahotěšice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Drahotěšice, hasicí přístroje Drahotěšice, školení na hasicí přístroje Drahotěšice, prodej hasicích systémů Drahotěšice, prodej hasicích přístrojů Drahotěšice, hasiva a hasicí příslušenství Drahotěšice, Tepostop Drahotěšice, firestop Drahotěšice, hasicí systémy Drahotěšice, hasicí zařízení Drahotěšice, hasicí přístroje Drahotěšice, požární ochrana Drahotěšice, stabilní hasicí zařízení Drahotěšice, lokální stabilní hasicí zařízení Drahotěšice, automatický hasicí systém Drahotěšice, samočinný hasicí systém Drahotěšice, hasit CO2 Drahotěšice, hasit oxid uhličitý Drahotěšice, hasit s inergen Drahotěšice, čisté hasivo Drahotěšice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Drahotěšice, vodní hasící přístroj Drahotěšice, sněhový hasící přístroj Drahotěšice, pěnový hasící přístroj Drahotěšice, požární zabezpečení Drahotěšice, požární bezpečnost Drahotěšice, protipožární ochrana Drahotěšice, servisní organizace hasících přístrojů Drahotěšice, hasící syytémy serverovny Drahotěšice,hasící filter Drahotěšice, hasící přístroje pro cnc stroje Drahotěšice, hasící systémy pro autobusy Drahotěšice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.