Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Drahoňův Újezd

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Drahoňův Újezd, hasicí přístroje Drahoňův Újezd, školení na hasicí přístroje Drahoňův Újezd, prodej hasicích systémů Drahoňův Újezd, prodej hasicích přístrojů Drahoňův Újezd, hasiva a hasicí příslušenství Drahoňův Újezd, Tepostop Drahoňův Újezd, firestop Drahoňův Újezd, hasicí systémy Drahoňův Újezd, hasicí zařízení Drahoňův Újezd, hasicí přístroje Drahoňův Újezd, požární ochrana Drahoňův Újezd, stabilní hasicí zařízení Drahoňův Újezd, lokální stabilní hasicí zařízení Drahoňův Újezd, automatický hasicí systém Drahoňův Újezd, samočinný hasicí systém Drahoňův Újezd, hasit CO2 Drahoňův Újezd, hasit oxid uhličitý Drahoňův Újezd, hasit s inergen Drahoňův Újezd, čisté hasivo Drahoňův Újezd, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Drahoňův Újezd, vodní hasící přístroj Drahoňův Újezd, sněhový hasící přístroj Drahoňův Újezd, pěnový hasící přístroj Drahoňův Újezd, požární zabezpečení Drahoňův Újezd, požární bezpečnost Drahoňův Újezd, protipožární ochrana Drahoňův Újezd, servisní organizace hasících přístrojů Drahoňův Újezd, hasící syytémy serverovny Drahoňův Újezd,hasící filter Drahoňův Újezd, hasící přístroje pro cnc stroje Drahoňův Újezd, hasící systémy pro autobusy Drahoňův Újezd, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.