Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Drahonice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Drahonice, hasicí přístroje Drahonice, školení na hasicí přístroje Drahonice, prodej hasicích systémů Drahonice, prodej hasicích přístrojů Drahonice, hasiva a hasicí příslušenství Drahonice, Tepostop Drahonice, firestop Drahonice, hasicí systémy Drahonice, hasicí zařízení Drahonice, hasicí přístroje Drahonice, požární ochrana Drahonice, stabilní hasicí zařízení Drahonice, lokální stabilní hasicí zařízení Drahonice, automatický hasicí systém Drahonice, samočinný hasicí systém Drahonice, hasit CO2 Drahonice, hasit oxid uhličitý Drahonice, hasit s inergen Drahonice, čisté hasivo Drahonice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Drahonice, vodní hasící přístroj Drahonice, sněhový hasící přístroj Drahonice, pěnový hasící přístroj Drahonice, požární zabezpečení Drahonice, požární bezpečnost Drahonice, protipožární ochrana Drahonice, servisní organizace hasících přístrojů Drahonice, hasící syytémy serverovny Drahonice,hasící filter Drahonice, hasící přístroje pro cnc stroje Drahonice, hasící systémy pro autobusy Drahonice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.