Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Drahobuz

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Drahobuz, hasicí přístroje Drahobuz, školení na hasicí přístroje Drahobuz, prodej hasicích systémů Drahobuz, prodej hasicích přístrojů Drahobuz, hasiva a hasicí příslušenství Drahobuz, Tepostop Drahobuz, firestop Drahobuz, hasicí systémy Drahobuz, hasicí zařízení Drahobuz, hasicí přístroje Drahobuz, požární ochrana Drahobuz, stabilní hasicí zařízení Drahobuz, lokální stabilní hasicí zařízení Drahobuz, automatický hasicí systém Drahobuz, samočinný hasicí systém Drahobuz, hasit CO2 Drahobuz, hasit oxid uhličitý Drahobuz, hasit s inergen Drahobuz, čisté hasivo Drahobuz, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Drahobuz, vodní hasící přístroj Drahobuz, sněhový hasící přístroj Drahobuz, pěnový hasící přístroj Drahobuz, požární zabezpečení Drahobuz, požární bezpečnost Drahobuz, protipožární ochrana Drahobuz, servisní organizace hasících přístrojů Drahobuz, hasící syytémy serverovny Drahobuz,hasící filter Drahobuz, hasící přístroje pro cnc stroje Drahobuz, hasící systémy pro autobusy Drahobuz, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.