Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Drahobudice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Drahobudice, hasicí přístroje Drahobudice, školení na hasicí přístroje Drahobudice, prodej hasicích systémů Drahobudice, prodej hasicích přístrojů Drahobudice, hasiva a hasicí příslušenství Drahobudice, Tepostop Drahobudice, firestop Drahobudice, hasicí systémy Drahobudice, hasicí zařízení Drahobudice, hasicí přístroje Drahobudice, požární ochrana Drahobudice, stabilní hasicí zařízení Drahobudice, lokální stabilní hasicí zařízení Drahobudice, automatický hasicí systém Drahobudice, samočinný hasicí systém Drahobudice, hasit CO2 Drahobudice, hasit oxid uhličitý Drahobudice, hasit s inergen Drahobudice, čisté hasivo Drahobudice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Drahobudice, vodní hasící přístroj Drahobudice, sněhový hasící přístroj Drahobudice, pěnový hasící přístroj Drahobudice, požární zabezpečení Drahobudice, požární bezpečnost Drahobudice, protipožární ochrana Drahobudice, servisní organizace hasících přístrojů Drahobudice, hasící syytémy serverovny Drahobudice,hasící filter Drahobudice, hasící přístroje pro cnc stroje Drahobudice, hasící systémy pro autobusy Drahobudice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.