Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Drahňovice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Drahňovice, hasicí přístroje Drahňovice, školení na hasicí přístroje Drahňovice, prodej hasicích systémů Drahňovice, prodej hasicích přístrojů Drahňovice, hasiva a hasicí příslušenství Drahňovice, Tepostop Drahňovice, firestop Drahňovice, hasicí systémy Drahňovice, hasicí zařízení Drahňovice, hasicí přístroje Drahňovice, požární ochrana Drahňovice, stabilní hasicí zařízení Drahňovice, lokální stabilní hasicí zařízení Drahňovice, automatický hasicí systém Drahňovice, samočinný hasicí systém Drahňovice, hasit CO2 Drahňovice, hasit oxid uhličitý Drahňovice, hasit s inergen Drahňovice, čisté hasivo Drahňovice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Drahňovice, vodní hasící přístroj Drahňovice, sněhový hasící přístroj Drahňovice, pěnový hasící přístroj Drahňovice, požární zabezpečení Drahňovice, požární bezpečnost Drahňovice, protipožární ochrana Drahňovice, servisní organizace hasících přístrojů Drahňovice, hasící syytémy serverovny Drahňovice,hasící filter Drahňovice, hasící přístroje pro cnc stroje Drahňovice, hasící systémy pro autobusy Drahňovice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.