Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Drahlín

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Drahlín, hasicí přístroje Drahlín, školení na hasicí přístroje Drahlín, prodej hasicích systémů Drahlín, prodej hasicích přístrojů Drahlín, hasiva a hasicí příslušenství Drahlín, Tepostop Drahlín, firestop Drahlín, hasicí systémy Drahlín, hasicí zařízení Drahlín, hasicí přístroje Drahlín, požární ochrana Drahlín, stabilní hasicí zařízení Drahlín, lokální stabilní hasicí zařízení Drahlín, automatický hasicí systém Drahlín, samočinný hasicí systém Drahlín, hasit CO2 Drahlín, hasit oxid uhličitý Drahlín, hasit s inergen Drahlín, čisté hasivo Drahlín, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Drahlín, vodní hasící přístroj Drahlín, sněhový hasící přístroj Drahlín, pěnový hasící přístroj Drahlín, požární zabezpečení Drahlín, požární bezpečnost Drahlín, protipožární ochrana Drahlín, servisní organizace hasících přístrojů Drahlín, hasící syytémy serverovny Drahlín,hasící filter Drahlín, hasící přístroje pro cnc stroje Drahlín, hasící systémy pro autobusy Drahlín, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.