Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Drahenice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Drahenice, hasicí přístroje Drahenice, školení na hasicí přístroje Drahenice, prodej hasicích systémů Drahenice, prodej hasicích přístrojů Drahenice, hasiva a hasicí příslušenství Drahenice, Tepostop Drahenice, firestop Drahenice, hasicí systémy Drahenice, hasicí zařízení Drahenice, hasicí přístroje Drahenice, požární ochrana Drahenice, stabilní hasicí zařízení Drahenice, lokální stabilní hasicí zařízení Drahenice, automatický hasicí systém Drahenice, samočinný hasicí systém Drahenice, hasit CO2 Drahenice, hasit oxid uhličitý Drahenice, hasit s inergen Drahenice, čisté hasivo Drahenice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Drahenice, vodní hasící přístroj Drahenice, sněhový hasící přístroj Drahenice, pěnový hasící přístroj Drahenice, požární zabezpečení Drahenice, požární bezpečnost Drahenice, protipožární ochrana Drahenice, servisní organizace hasících přístrojů Drahenice, hasící syytémy serverovny Drahenice,hasící filter Drahenice, hasící přístroje pro cnc stroje Drahenice, hasící systémy pro autobusy Drahenice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.