Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Drahelčice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Drahelčice, hasicí přístroje Drahelčice, školení na hasicí přístroje Drahelčice, prodej hasicích systémů Drahelčice, prodej hasicích přístrojů Drahelčice, hasiva a hasicí příslušenství Drahelčice, Tepostop Drahelčice, firestop Drahelčice, hasicí systémy Drahelčice, hasicí zařízení Drahelčice, hasicí přístroje Drahelčice, požární ochrana Drahelčice, stabilní hasicí zařízení Drahelčice, lokální stabilní hasicí zařízení Drahelčice, automatický hasicí systém Drahelčice, samočinný hasicí systém Drahelčice, hasit CO2 Drahelčice, hasit oxid uhličitý Drahelčice, hasit s inergen Drahelčice, čisté hasivo Drahelčice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Drahelčice, vodní hasící přístroj Drahelčice, sněhový hasící přístroj Drahelčice, pěnový hasící přístroj Drahelčice, požární zabezpečení Drahelčice, požární bezpečnost Drahelčice, protipožární ochrana Drahelčice, servisní organizace hasících přístrojů Drahelčice, hasící syytémy serverovny Drahelčice,hasící filter Drahelčice, hasící přístroje pro cnc stroje Drahelčice, hasící systémy pro autobusy Drahelčice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.