Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Drahany

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Drahany, hasicí přístroje Drahany, školení na hasicí přístroje Drahany, prodej hasicích systémů Drahany, prodej hasicích přístrojů Drahany, hasiva a hasicí příslušenství Drahany, Tepostop Drahany, firestop Drahany, hasicí systémy Drahany, hasicí zařízení Drahany, hasicí přístroje Drahany, požární ochrana Drahany, stabilní hasicí zařízení Drahany, lokální stabilní hasicí zařízení Drahany, automatický hasicí systém Drahany, samočinný hasicí systém Drahany, hasit CO2 Drahany, hasit oxid uhličitý Drahany, hasit s inergen Drahany, čisté hasivo Drahany, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Drahany, vodní hasící přístroj Drahany, sněhový hasící přístroj Drahany, pěnový hasící přístroj Drahany, požární zabezpečení Drahany, požární bezpečnost Drahany, protipožární ochrana Drahany, servisní organizace hasících přístrojů Drahany, hasící syytémy serverovny Drahany,hasící filter Drahany, hasící přístroje pro cnc stroje Drahany, hasící systémy pro autobusy Drahany, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.