Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Drahanovice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Drahanovice, hasicí přístroje Drahanovice, školení na hasicí přístroje Drahanovice, prodej hasicích systémů Drahanovice, prodej hasicích přístrojů Drahanovice, hasiva a hasicí příslušenství Drahanovice, Tepostop Drahanovice, firestop Drahanovice, hasicí systémy Drahanovice, hasicí zařízení Drahanovice, hasicí přístroje Drahanovice, požární ochrana Drahanovice, stabilní hasicí zařízení Drahanovice, lokální stabilní hasicí zařízení Drahanovice, automatický hasicí systém Drahanovice, samočinný hasicí systém Drahanovice, hasit CO2 Drahanovice, hasit oxid uhličitý Drahanovice, hasit s inergen Drahanovice, čisté hasivo Drahanovice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Drahanovice, vodní hasící přístroj Drahanovice, sněhový hasící přístroj Drahanovice, pěnový hasící přístroj Drahanovice, požární zabezpečení Drahanovice, požární bezpečnost Drahanovice, protipožární ochrana Drahanovice, servisní organizace hasících přístrojů Drahanovice, hasící syytémy serverovny Drahanovice,hasící filter Drahanovice, hasící přístroje pro cnc stroje Drahanovice, hasící systémy pro autobusy Drahanovice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.