Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Dráchov

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Dráchov, hasicí přístroje Dráchov, školení na hasicí přístroje Dráchov, prodej hasicích systémů Dráchov, prodej hasicích přístrojů Dráchov, hasiva a hasicí příslušenství Dráchov, Tepostop Dráchov, firestop Dráchov, hasicí systémy Dráchov, hasicí zařízení Dráchov, hasicí přístroje Dráchov, požární ochrana Dráchov, stabilní hasicí zařízení Dráchov, lokální stabilní hasicí zařízení Dráchov, automatický hasicí systém Dráchov, samočinný hasicí systém Dráchov, hasit CO2 Dráchov, hasit oxid uhličitý Dráchov, hasit s inergen Dráchov, čisté hasivo Dráchov, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Dráchov, vodní hasící přístroj Dráchov, sněhový hasící přístroj Dráchov, pěnový hasící přístroj Dráchov, požární zabezpečení Dráchov, požární bezpečnost Dráchov, protipožární ochrana Dráchov, servisní organizace hasících přístrojů Dráchov, hasící syytémy serverovny Dráchov,hasící filter Dráchov, hasící přístroje pro cnc stroje Dráchov, hasící systémy pro autobusy Dráchov, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.